AutóAddikt Magazin Több autókölcsönző cég is javítja a fogyasztókkal szemben alkalmazott gyakorlatát

Több autókölcsönző cég is javítja a fogyasztókkal szemben alkalmazott gyakorlatát

Előfordult már olvasóinkkal, hogy az interneten bérbe vett autó átvételekor azzal szembesült, hogy a vártnál többet kellett fizetniük?

A tavalyi évben Európában több, mint kétezer fogyasztó fordult ezzel a problémával az Európai Fogyasztói Központokhoz, amelyek határon átnyúló utazás vagy vásárlás esetén segítséget nyújtanak a fogyasztóknak.

Miután jelentősen növekedett az autókölcsönzéssel kapcsolatban érkezett panaszok száma, az Európai Bizottság és a nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságok e problémák kezelése céljából együttműködést kezdeményeztek az öt legnagyobb autókölcsönző céggel.

A mai napon a hatóságok döntése alapján befejeződik a jogérvényesítés terén kifejtett együttműködés jelen szakasza. A hatóságok elégedettek azokkal a változásokkal, amelyeket az öt piacvezető cég, az Avis, az Europcar, az Enterprise, a Hertz és a Sixt kereskedelmi gyakorlatában bevezetett, amely így már megfelel az EU fogyasztóvédelmi szabályainak. A Leaseurope uniós szakmai szövetség, amely az egyeztetések megvalósítását az iparág részéről elősegítette, emellett iránymutatásai továbbfejlesztésén is dolgozik a teljes uniós autókölcsönzési üzletágra vonatkozóan.

Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős uniós biztos a következőket mondta: „A mai nap mérföldkő az európai fogyasztók számára. Az autókölcsönző cégekkel közösen komoly erőfeszítéseket tettünk annak biztosítása érdekében, hogy az emberek tisztességes bánásmódban részesüljenek, amikor autót bérelnek – bárhol is történjen ez az Európai Unióban. Szeretném megköszönni a nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságoknak a kiváló munkát, az autókölcsönző cégeknek pedig az együttműködést. A fogyasztók így Európa-szerte élhetnek jogaikkal, és magasabb szintű védelemben részesülhetnek.”

Ennek a nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságokkal folytatott, az Egyesült Királyság verseny- és piachatósága irányítása alatt az Európai Bizottság által elősegített párbeszédnek köszönhetően a fogyasztók az alábbi előnyöket élvezhetik majd:

A kölcsönzési díj összegében benne van minden elkerülhetetlen költség. Például, ha valamelyik országban jogszabály alapján kötelező a téli gumiabroncsok használata, az ezzel járó költség az elsődlegesen feltüntetett ár részét kell, hogy képezze.
A legfontosabb bérleti szolgáltatásokat közérthetően kell ismertetni. A fogyasztók egyértelmű tájékoztatást kapnak a bérlet fő jellemzőiről (a megtett kilométer-mennyiségre vonatkozó korlátozás, az üzemanyag-használatra vonatkozó előírások, letéti kötelezettség, és a többi).

Egyértelmű tájékoztatás a kiegészítő biztosításokról. A fogyasztók tájékoztatást kapnak a választható extra szolgáltatások árairól és részleteiről, különösen az egyes mentesülési lehetőségekről, amelyek alapján csökken a kár esetén megfizetendő összeg. Mielőtt a fogyasztó egy ilyen terméket megvásárol, egyértelműen közölni kell, hogy a bérleti alapdíjban illetve az esetleges kiegészítő biztosításban foglalt mentesség pontosan mire vonatkozik.

Átlátható szabályok az üzemanyag-használatra vonatkozóan. A fogyasztók mindig választhatják azt a lehetőséget, hogy a gépkocsit teletankolva veszik át és teletankolva adják vissza.

Amennyiben kár keletkezett:
Átlátható járműellenőrzési eljárás. A fogyasztók bármilyen kár esetében tájékoztatást kapnak az okokról és a bizonyítékokról, mielőtt fizetniük kell.
Méltányos kárrendezési eljárások. A fogyasztóknak lehetőségük lesz megkérdőjelezni bármely káreseményt, mielőtt fizetniük kell.

Az Európai Bizottság és a nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságok továbbra is szorosan figyelemmel kísérik az autókölcsönzési piacot. A Bizottság különös figyelmet fog fordítani a többi piaci szereplő – például a közvetítők és a többi autókölcsönző cég – által alkalmazott gyakorlatra. Valamennyi szereplőnek azonos mértékű átláthatóságot kell biztosítania a szolgáltatás és a költségek tekintetében.

A Bizottság, a nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságok és az öt nagy autókölcsönző társaság – amelyek az EU-ban működő autókölcsönző magáncégek kétharmadát képviselik – 2014-ben párbeszédet kezdtek egymással azt követően, hogy az Európai Fogyasztói Központoknál Európa-szerte rengeteg turista tett panaszt (lásdIP/15/5334). Az öt nagy autókölcsönző cég, az Avis, az Europcar, az Enterprise, a Hertz és a Sixt most változtatott és javított kereskedelmi gyakorlatán, szerződési feltételein és üzletpolitikáján, és a módosítások végrehajtásának szakasza a mai napon lezárult.

Az autókölcsönzési üzletágban 2010 és 2016 között megduplázódott a panaszok száma, míg az Európai Fogyasztói Központhoz érkezett összes panaszok száma csak kétharmadával nőtt. 2012-ben körülbelül 1050, 2014-ben 1750, 2016-ban pedig több mint 2000 ügy volt. A széles körben elterjedt problémás gyakorlatoknak ez a bizonyítéka arra indította az Európai Bizottságot, hogy a nemzeti hatóságokat az Egyesült Királyság verseny- és piachatóságának vezetése alatt megvalósítandó uniós szintű közös fellépésre kérje fel abból a célból, hogy azok az autókölcsönzési üzletág szereplőitől az uniós fogyasztóvédelmi jogszabályoknak való jobb megfelelést követeljenek meg.
A fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló uniós rendelet a tagállami fogyasztóvédelmi hatóságokat egy páneurópai jogérvényesítő hálózaton belül kapcsolja össze, amelynek révén valamely uniós ország nemzeti hatósága felkérheti egy másik uniós ország megfelelő hatóságát a széles körben elterjedt fogyasztóvédelmi problémák orvoslása érdekében megteendő válaszlépések összehangolására. Az Európai Bizottság segíti ezt a munkát.

A Kölnben élő Peter nizzai családi nyaralásához autót bérelt. Az utazás során az autóval áthajtott egy kisebb sziklán, és erről visszatértekor tájékoztatta az autókölcsönző céget. A gépjárművön nem volt látható sérülés. Peter azt gondolta, hogy minden rendben van, de hamarosan észrevette, hogy a hitelkártyáját több mint 600 euróval megterhelték. Azonnal tiltakozott, az autókölcsönző cég azonban ragaszkodott ahhoz, hogy Peternek fizetnie kell, anélkül, hogy elmagyarázta volna: az általa igénybe vett alapszolgáltatás nem terjedt ki a gépjármű alján bekövetkezett károk fedezésére, ezt a feltételt ugyanis csak az apró betűs szöveg tartalmazta. Peter telefonon az Európai Fogyasztói Központ németországi kirendeltségéhez fordult.

Mostantól az öt legnagyobb autókölcsönző cégnek egyértelműen tájékoztatnia kell a fogyasztókat arról, hogy az autóbérleti alapszolgáltatás mit foglal magában, különösen, hogy milyen károk fedezésére nem terjed ki, illetve hogy egy esetleges mentesség mire vonatkozik. Ezen kívül az autókölcsönző cég köteles a tényleges javítási számlát, vagy a javítási költségekre vonatkozó korrekt költségbecslést Peter rendelkezésére bocsátani, mielőtt számláját megterhelheti.