AutóAddikt Hírek Volvo Cars: az ENSZ foglalkozzon a közlekedésbiztonság terén tapasztalható, mélyen gyökerező...

Volvo Cars: az ENSZ foglalkozzon a közlekedésbiztonság terén tapasztalható, mélyen gyökerező egyenlőtlenségekkel

A Volvo Cars arra szólította fel a világ kormányzatainak és szabályozó hatóságainak a figyelmét, hogy keressenek megoldást a fejlett és fejlődő gazdaságok közlekedésbiztonsági színvonala között mutatkozó, jelentős mértékű különbség orvoslására.

A hivatalos számadatok azt mutatják, hogy az elmúlt évtizedekben elért fejlődés ellenére továbbra is számottevő eltérés mutatkozik a kétféle kategóriába tartozó országokban előforduló, halálos kimenetelű közlekedési balesetek számában.

A becslések szerint évente mintegy 1,35 millióan hunynak el világszerte közlekedési balesetben. Ez a szám már önmagában is lépésekért kiált, ám az Egészségügyi Világszervezet, a WHO arra hívja fel a figyelmet, hogy a fejlődő országokban több mint háromszor magasabb a halálos közlekedési balesetek kockázata, mint a fejlett országokban.

A Volvo Cars meggyőződése, hogy a közlekedésbiztonság globális fejlesztése érdekében minden országnak törvényben kellene előírnia az első és hátsó biztonsági övek használatát, ezzel támogatva a védelmi eszköz szélesebb körű elterjedését. Ugyancsak kiemelt figyelmet kellene fordítani az olyan, alapvető úthálózat kiépítésére, ahol a forgalom sérüléseknek fokozottan kitett résztvevői a motorizált forgalomtól elkülönítve haladhatnak.

A Volvo Cars felhívása ahhoz a harmadik alkalommal megrendezett, globális közlekedésbiztonsági miniszteri konferenciához kapcsolódik, amelyet Svédország és a WHO közösen szervezett meg, és amely ezen a héten veszi kezdetét Stockholmban. A konferencián az ENSZ több mint nyolcvan tagországának képviselői vitatják meg a 2030-ig tartó, illetve azon túlmutató időszakokra vonatkozó, stratégiai közlekedésbiztonsági irányokat.

„A globális adatok egyértelműen rámutatnak, hogy a közlekedésbiztonság terén súlyos egyenlőtlenség tapasztalható a világban” – mondta Malin Ekholm, a Volvo Cars biztonsági központjának alelnöke. „Ezeket a különbségeket egyfelől technológiai megoldásokkal, másfelől egy globális biztonsági kultúra kialakításával és fejlesztésével kell áthidalnunk. Meg kell ismernünk a biztonsági öv használatában mutatkozó különbségeket, és megoldást kell keresnünk ezekre. A közlekedési infrastruktúrát pedig olyan módon szükséges fejleszteni, hogy minél magasabb fokú védelmet biztosíthassunk a forgalom sérüléseknek fokozottan kitett résztvevői: a kerékpárosok és a gyalogosok részére.”

A Volvo Cars feltett szándéka, hogy széles körű utas- és gyalogosvédelmi ismereteivel ezúttal is ugyanúgy hozzájáruljon a globális közlekedésbiztonsági kezdeményezések megvalósításához, ahogy azt teszi évtizedek óta, együttműködve a kormányzatokkal, tudományos szervezetekkel és szabályozó hatóságokkal. A tavalyi évben például ebben az adatbázisban szabadon hozzáférhetővé tette a közlekedésbiztonság terén végzett, több évtizednyi kutatásainak eredményeit.

„A Volvo Cars régóta igyekszik együttműködéseken keresztül hozzájárulni a közlekedés biztonságának fejlesztéséhez. Jelentős részben ennek is köszönhető, hogy ezen a téren a világ első számú szakértőjének számítunk” – tette hozzá Malin Ekholm. „Létfontosságú, hogy pontosabban megértsük, milyen fontos és nélkülözhetetlen egy alapvető védelmi színvonal biztosítása. Az ENSZ-nek és a nemzeti törvényhozó testületeknek releváns jogszabályok és kellő színvonalú tájékoztatás biztosításával kell megoldást keresnie a problémára. A Volvo Cars a legnagyobb örömmel és lelkesedéssel várja, hogy tevékenyen részt vehessen ebben a folyamatban.”

A modern hárompontos biztonsági öv, amelyet a Volvo Cars 1959-ben elsőként vezetett be, a gépkocsik egyértelműen legfontosabb utasvédelmi rendszere. Ha az utasok nem használnak biztonsági övet, a legfejlettebb biztonságtechnológiai megoldások is jobbára hatástalanná válhatnak. Az automatikus vészfékező rendszer például jóval kevésbé hatékony, ha nincs a biztonsági öv, ami az ülésekben tartaná az utasokat. Ugyanez érvényes a gyermekülésekre, amelyek a testi fejlődés különböző fázisaiban járó gyermekek számára biztosítanak védelmet.

Mindezek dacára a világ mindössze százöt országa szabályozza törvényben az első és hátsó biztonsági övek kötelező használatát. A Volvo Cars ezért felszólítja az ENSZ-t, hogy a világ jogalkotóira nyomást gyakorolva segítse elő, hogy az összes jármű összes utasára vonatkozóan jogszabályban rögzítsék és írják elő a biztonsági övek használatát.

A világszerte előforduló, halálos kimenetelű közlekedési balesetek több mint 50 százalékában gyalogosok, kerékpárosok vagy motorkerékpárosok veszítik életüket. Ezért a Volvo Cars azt javasolja az ENSZ tagországainak, hogy a közlekedési infrastruktúra fejlesztése során biztosítsanak elsőbbséget a gyalogosok és kerékpárosok számára egyértelműen kijelölt, a motorizált forgalomtól fizikai akadállyal elválasztott útvonalak kialakításának, amelyek hatékonyan óvhatják a forgalom ezen sérülékeny résztvevőinek épségét.

A Volvo Cars meggyőződése, hogy számos életet meg lehetne menteni olyan megfizethető, egyszerűen megvalósítható infrastrukturális fejlesztésekkel, amelyek a gyalogos és kerékpáros forgalmat elválasztják a motorizált járművek forgalmától.

A Volvo Cars az 1960-as, 70-es évektől kezdődően bocsátja a svéd közlekedési hatóságok rendelkezésére a valós közlekedési balesetek elemzéséből nyert adatait, és ezzel olyan új biztonsági megoldások kifejlesztéséhez és megvalósításához járult hozzá, mint a deformálódó lámpaoszlopok, az optimalizált kialakítású szalagkorlátok, vagy az úttesttől elválasztott járdák.

Szerkesztői jegyzetek: a WHO globális közlekedésbiztonsági kutatásairól további információ található a szervezet legújabb Globális Közlekedésbiztonsági Jelentésében. A WHO közlekedésbiztonsági adatai  szervezet interaktív weboldalán keresztül is hozzáférhetők.