AutóAddikt Hírek Hosszú távú életciklussal rendelkező akkumulátorokat fejleszt a BMW, a Northvolt és a...

Hosszú távú életciklussal rendelkező akkumulátorokat fejleszt a BMW, a Northvolt és a Umicore

A három vállalat együttműködéséből egy felelős nyersanyag-kitermelésre és innovatív gyártási technológiákra épülő, több lépcsőben újrahasznosítható akkumulátorfejlesztő és -előállító termelési hálózat jön létre, amely hosszú távon biztosítja a tisztán elektromos mobilitás környezetbarát működését.

A BMW Group, a Northvolt és a Umicore egy közösen létrehozott technológiai konzorcium keretében dolgozza ki Európában a hálózatról tölthető gépkocsik nagyfeszültségű akkumulátorainak minden részletre kiterjedő értékláncát és hosszú távon fenntartható életciklusát.

Az úttörő partnerség célja, hogy a tagvállalatok vegyipartól induló, tömegtermelésen átvezető és egészen az újrahasznosításig terjedő, rendkívül széleskörű szaktudását egyesítve újabb lendületet adjon az öreg kontinens akkumulátortechnológiai iparágán belül szorgalmazott fenntarthatóságnak. A páneurópai konzorcium fejlesztési tevékenységei kivételesen magas technológiai pályafutásokat váltanak valóra, az akkumulátortechnológia szüntelen fejlesztését előirányzó EU Battery Alliance átfogó támogatása mentén.

„Az egyre tisztább mobilitás hosszú távú fenntarthatóságának és az egyre zöldebb energetikai rendszerek folyamatos fejlesztésének az alapja az akkumulátortechnológia, amelynek teljes értéklánca minden szegmenséből részt vesznek a kimagasló piaci szereplők annak érdekében, hogy Európa eme iparág stratégiai iránymutatójává váljon. Nagy szeretettel köszöntöm az akkumulátortechnológia összes olyan képviselőjét, aki az akkumulátoripar közös európai innovációjának és tömegtermelésének jövőjén munkálkodik” – fogalmazott Maroš Šefčovič, az Európai Bizottság biztosa, az EU Battery Alliance alapítója. Az iránymutató partnerség célja egy felelős nyersanyag-kitermelésre és innovatív gyártási technológiákra épülő, több lépcsőben újrahasznosítható akkumulátorfejlesztő és -előállító termelési hálózat létrehozása, amelynek első lépése egy újrahasznosítható akkumulátorcella-kialakítás, majd a főként megújuló energiából táplálkozó tömegtermelési folyamat kifejlesztése. A következő lépés a hálózatról tölthető gépkocsikba szerelt nagyfeszültségű akkumulátorok élettartamának növelése, amely után jó eséllyel megkezdődik az akkumulátorok fix energiatároló egységként funkcionáló, második élete. Életciklusuk végén az elhasznált akkumulátorokat és a nyersanyagokat új akkumulátorokként hasznosítják újra, amellyel bezárul a fenntarthatósági kör.

Tekintettel a tisztán elektromos meghajtású és plug-in hibrid hajtáslánccal felszerelt gépkocsik megállás nélkül növekvő mennyiségére, az autógyártók számára egyre nagyobb jelentőséggel bír egy teljes körű akkumulátorbázis létrehozása. A hosszú távon fenntartható tömegtermelésre koncentráló Northvolt és az autóipari iránymutatóként újító, évek óta saját akkumulátortechnológiát fejlesztő és gyártó BMW Group együttműködése e tekintetben óriási lehetőségeket tartogat. A nagyfeszültségű akkumulátorok létfontosságú erőforrásokat és anyagokat tartalmaznak, a hálózatról tölthető modellek elterjedésével pedig ezek ismételt kinyerése és az újabb egységekbe való visszatáplálása egyre fontosabbá válik. Az akkumulátorcellákban használt aktív anyagok kifejlesztése és tömegtermelése, valamint az erőforrások újrahasznosítása terén nemzetközi iránymutatóvá érett Umicore és a BMW Group hatalmas szakmai tapasztalatra tett szert az anyag- és cellatervezés területén, így a két vállalat e téren kialakított partnersége is jelentős technológiai eredményekkel kecsegtet. A Umicore a hosszú távú fenntarthatóságra és a hatékonyságra ugyancsak központi tényezőként tekint.

Fejlesztés

Az akkumulátorcella-fejlesztés felgyorsítása, valamint a vegyészeti innovációk és a cellakialakítás területén kitűzött fejlesztések elérése érdekében a BMW Group 2019 nyarán új akkumulátor-fejlesztő központot állít rendszerbe. A Münchenben felépített létesítmény nem csupán az akkumulátorcella-fejlesztésre összpontosító szakterületeknek, de a technológián dolgozó számos másik fejlesztőcsapatnak is jövőbe mutató munkakörnyezetet teremt, az akkumulátorcella-gyártás innovációit kifejlesztő részlegtől kezdve, egészen a beépítési megoldásokkal foglalkozó divízióig. A BMW Group vadonatúj fejlesztőközpontja, amely az akkumulátorcellák előállításának összes munkafolyamatát egyesíti, a jövő leghatékonyabb energiatárolási megoldásainak megalkotását és tömegtermelési folyamatokba integrálását tűzi ki célul: a fejlesztőmérnökök számos kémiai összetétel és alapanyag kipróbálásával kísérleteznek majd a jövő járműveinek lehetséges akkumulátor-prototípusain, hogy megvizsgálják azok szélsőséges körülmények között mutatott viselkedését, tölthetőségi hajlandósságát és fáradékonyságát. Eme házon belül megszerzett, átfogó szakmai tapasztalat a jövő személyautóiban alkalmazott akkumulátortechnológiák folyamatos fejlődését eredményezi, amely minden korábbinál jobb teljesítményt garantál. A BMW Group hosszú évek óta nagymértékben invesztál be értékláncába, amelynek köszönhetően az iparágon belül abszolút fenntarthatósági úttörővé lépett elő: mint ilyen, a müncheni központú vállalatcsoport garantálja, hogy az akkumulátortechnológiájában alkalmazott nyersanyagok környezetbarát kitermeléssel, felelős forrásból származnak, miközben beszállítóit az ökológiai lábnyom szisztematikus csökkentésére kötelezi, széles körben használ újrahasznosított anyagokat és jelentős energiát fordít azon akkumulátorkoncepciók kidolgozására, amelyeknek összetevői egyre könnyedebben újrahasznosíthatók. A BMW Group a jövőben még tovább kívánja bővíteni ez irányú tevékenységeit, miközben kifejlesztett innovációit egyre korszerűbb megoldások alkalmazásával váltja valóra.

Tömegtermelés

„Hosszú távú fenntarthatóságra koncentráló megközelítésével a szemünkben a Northvolt egy felettébb vonzó vállalat, amely a mi ötleteinkre is kiváltképp fogékony volt” – mondta Klaus Fröhlich, a BMW AG igazgatótanácsának járműfejlesztésért felelős tagja. A BMW Group és a Northvolt éppen ezért már együttműködött néhány alkalommal, egy sor technológiai projekt stratégiai partnereként. A legújabb együttműködés keretében a konzorcium tagjai megbízható műszaki alapként építkezhetnek a Northvolt azon technológiai tudására és kutatási eredményeire, amelyek átfogó kísérleteivel a mérnökök már a tömegtermelés beindítása előtt tesztelhetik az autóiparban bevezetés előtt álló akkumulátorcella-technológiákat, hogy időről időre a legkorszerűbb, leginkább környezetbarát akkumulátorokkal állhassanak elő. A BMW Group és a Northvolt között kiépített partnerséget már a kezdetektől a müncheni központú vállalatcsoport támogatja. A Northvolt üzleti stratégiájának középpontjában a hosszú távú fenntarthatóság áll, amely mentén a vállalat a világ egyik első, teljes mértékben önfenntartó ipari szereplőjévé kíván felfejlődni. Ennek köszönhető, hogy a Northvolt kizárólag olyan elektromos megoldásokat fejleszt ki a jövő tömegtermelésben kínált akkumulátorcellái számára, amelyek megújuló erőforrásokból származnak. A vállalat számára a szükséges nyersanyagok helyi, felelős kitermelése is meghatározó szempont. A fenntarthatóság hosszú évek óta a BMW Group vállalati stratégiájának is egyik alappillére, amely azt jelenti, hogy a két vállalat működése egyazon etikai alapokon nyugszik.

„A BMW és a Northvolt közösen dolgozik a közlekedés károsanyag-kibocsátásának csökkentésén. Amint az akkumulátorok az autógyártók legfőbb stratégiai kérdéskörévé válnak, ez a partnerség nem csupán irányadó mérföldkőként íródik be a Northvolt sikertörténetébe, de az elektromos mobilitás egyre intenzívebb térnyerésével párhuzamosan a fenntartható akkumulátorcella-technológiák fontosságát is reflektorfénybe helyezi” – nyilatkozta Peter Carlsson, a Northvolt társalapítója és vezérigazgatója.

Anyagfejlesztés és újrahasznosítás

A Umicore az aktív anód- és katódanyagok fejlesztéséért, illetve újrahasznosításáért felelős konzorciumtagként veszi ki a részét az úttörő együttműködésből, amely így az újrahasznosított fémekre épülő aktív anyagok innovatív, rendkívül hatékony tömegtermelését teszi lehetővé: a jövőben a mérnökök képesek lesznek szakszerűen szétszerelni az elhasznált akkumulátorokat, feltérképezni az egyes akkumulátorcellák újrahasznosítási lehetőségeit és az újrahasznosított erőforrásokat visszatáplálni az aktív anyagok tömegtermelési folyamataiba. Az elektromos mobilitás térnyerésének intenzitásával az egyre növekvő iparági igények nem csupán a nyersanyagok fenntartható kitermelésére korlátozódnak majd: a nyersanyag-kitermelés okozta nehézségek enyhítéseként a már korábban alkalmazott anyagok visszatáplálása és újrafelhasználása is egyre fontosabbá válik.

„Értékes ajándék, hogy a BMW és a Northvolt közötti együttműködéshez a Umicore tömegtermelési technológiái és újrahasznosítási megoldásai is csatlakoznak. A konzorcium nagyteljesítményű, környezetbarát, EU-szabvány szerint kifejlesztett akkumulátorok hosszú távon fenntartható életciklusát váltja valóra, amely az európai értéklánc fontosságát és jövőbeni lehetőségeit nyomatékosítja, sikerre ítélve a hálózatról tölthető gépkocsik korszakát a régióban” – tette hozzá Marc Grynberg, a Umicore vezérigazgatója.

Az együttműködés

A jövő meghatározó technológiáinak kifejlesztésekor a BMW Group időről időre szakirányú specialistákkal és beszállítókkal, feltörekvő vállalkozásokkal és startup-okkal közreműködik. Az így kiépített partnerségek gyorsabb és eredményesebb megoldások létrejöttét eredményezik. Legújabb, kifejezetten technológiai projektje részeként a BMW Group, a Northvolt és a Umicore az akkumulátorcella-technológia hosszú távon fenntartható tömegtermelési értékláncának európai alapjait fekteti le, a fejlesztéstől kezdve, a tömegtermelésen át, egészen az újrahasznosításig.

Európában a BMW Group külső beszállítótól érkező akkumulátorcellákból állítja össze tisztán elektromos meghajtású és plug-in hibrid hajtáslánccal felszerelt modelljei nagyfeszültségű akkumulátorait. Akkumulátorcella-gyártási kompetenciájával a Northvolt megteremti a sorozatgyártásban kínált, hálózatról tölthető jövőbeni modellekben alkalmazott akkumulátortechnológiák végső megoldásának műszaki alapját, amellyel egy időben a technológia gyártásakor kibocsátott káros anyagok mennyiségét is lényegesen csökkenti.

A BMW Group már napjainkban is demonstrálja, miként lehet az elhasznált akkumulátorokat akár háztartási, akár ipari méretben fix energiatároló egységekként alkalmazni.

A Umicore nemrégiben bejelentette, hogy hamarosan megkezdi katódanyag-gyártási létesítménye építési munkálatait Európában, miközben az öreg kontinensen már működtet egy lítium-ion akkumulátorok újrahasznosításával foglalkozó üzemet. A Umicore az újrahasznosított erőforrások anyagkitermelési folyamatba való visszatáplálásával folyamatosan fejleszti akkumulátorcella-újrahasznosító technológiáját, amellyel jelentős mértékben hozzájárul a hosszú távon fenntartható mobilitás jövőjéhez.