AutóAddikt Magazin A Ford teret enged a Z generációnak

A Ford teret enged a Z generációnak

Az első globális nemzedéknek is tartott Z generáció tagjai kulcsszerepet játszanak napjaink technológia-központú kultúrájának alakításában. E legifjabb fogyasztók – akik közül még a legidősebbek is csak tizenévesek – már most is domináns hatással vannak a többi korosztály fogyasztói hozzáállására és magatartására.

ford_kuga_z_generacio_autoaddikt

Arra számíthatunk, hogy a változások motorja 2015-ben és később is a fokozódó fogyasztói aktivitás lesz – mivel e nemzedék egyre inkább motivált arra, hogy túllépjen a konvenciókon, új normákat állítson fel, elutasítsa a kudarcot megbélyegző viselkedést, és elfogadja a mobilitás nagyobb szabadságot és kreativitást megengedő új formáit. A Ford által kiadott „Looking Further with Ford 2015” című jelentés fogyasztói felmérések eredményeit és számos, a világ különböző részen élő, véleményformáló személy meglátásait tartalmazza. Azzal a céllal készült, hogy átfogó képet adjon a 2015-ben – illetve a későbbiekben – a termékekre és márkákra hatással bíró mikrotrendekről.

A Ford harmadik, éves trendelemzése szerint a 2015-ös év a jobbítást szolgáló változások iránti széleskörű társadalmi igény jegyében telik majd, amiben jelentős szerep kap a társadalmi felelősségvállalás iránt elkötelezett fiatal fogyasztók növekvő befolyása, a modernkori lázadók nagyobb elfogadottsága, illetve a kudarcot korábban övező megbélyegzés elutasítása. A „Looking Further with Ford 2015” elemzésben megtalálhatók a fogyasztói magatartásban és szokásokban 2015-ben és később várható, kultúraformáló globális változásokkal kapcsolatos adatok és magyarázatok. Az egyik bemutatott trend (Utat a Z generációnak!) a „Looking Further with Ford” elemzés egészében meghatározó szerepet játszik. A most húszas-harmincas éveiben járó Millennáris nemzedéket követő Z generáció az első valóban globális korosztály, amely már egy minden igényt kiszolgáló, technológia-központú kultúrában született. Ez a világ össznépességének több mint 20 százalékát kitevő, digitálisan képzett, társadalmilag tudatos fogyasztói réteg – melynek nagyobb része még tizenéves – fogja meghatározni napjaink és a távolabbi jövő trendjeit.

“Míg a demográfia mindenképpen szerepet játszik a jövőkutatásban, 2015-ös elemzésünk középpontjában ez a felnövekvő Z generáció áll, ami már most is meghatározó hatással van a többi korosztály fogyasztási szokásaira és magatartására.” – avat be Sheryl Connelly, a Ford globális fogyasztói trend- és jövőkutatási vezetője. “A Millennáris generációnál is hasonló jellemzőket figyeltünk meg, de a Z generációhoz tartozó tudatos és tájékozott fogyasztók azok a globális akarnokok, akiknél a 2015-re általunk várt 10 mikrotrend mindegyike érvényesülni látszik.”

A hangulat optimista, még az olyan aktuális problémák ellenére is, mint a klímaváltozás, a magánszféra védelme, a geopolitikai ellentétek és a globális járványok fenyegetése. A „Looking Further with Ford 2015” ezek fényében mutatja be a modernkori lázadót, aki leszámol a konvenciókkal és új normákat állít fel, illetve aki minden korábbi nemzedéknél erősebben motivált arra, hogy kockáztasson a siker érdekében – így ennek köszönhetően fokozatosan eltűnik a kudarccal korábban járó megbélyegzés is. Ebben az elszánt szellemben az együttműködő fogyasztás és mobilitás új formái kezdenek megjelenni, melyek nagyobb szabadságot engednek meg számunkra ötleteink és érzelmeink kibontakoztatására.

A fogyasztói trendekre vonatkozó elemzések hatása a Ford termékekre

A trendekre vonatkozó elemzések során a Ford szakértői figyelemmel kísérik a társadalmi, technológiai, gazdasági és politikai változásokat, hogy megérthessék a fogyasztói szokásokat és magatartást meghatározó erőket – és azt, hogy ezek milyen hatással vannak a járműiparra. A Ford tervezői és mérnökei az új termékek kifejlesztése során az elemzések megállapításai alapján dolgoznak, és a marketingesek számára is ezek a megállapítások szolgálnak iránymutatásként, amikor az új generációk fogyasztói és tulajdonosi magatartását igyekeznek felmérni. A több évnyi kvantitatív és kvalitatív kutatást összegző, illetve számos, a világ különböző részen élő, meghatározó véleményformáló meglátásait tartalmazó „Looking Further with Ford 2015” elemzés számos, a vállalkozásokat és fogyasztókat érintő mikrotrendet vizsgál.

“Mindennapi üzletmenetünk, illetve globális fejlesztési stratégiánk a vásárlók folyamatosan változó jelenlegi és jövőbeni igényeinek, prioritásainak és vágyainak alapos megértésén alapul.” – magyarázza Connelly. “Ezek a trendek és elemzések segítenek nekünk innovációs munkánk során olyan termékek létrehozásában, amelyek nem csupán túlszárnyalják a fogyasztói elvárásokat, de képzeletünk határait is kiterjesztik.”

A Z generáció fogyasztóinak fejlődésével párhuzamosan a Ford azt vizsgálja, hogy ezek a trendek és magatartások milyen hatással vannak a járműipari tevékenység egyes területeire – a termékfejlesztéstől a vásárlók által a jövőben elvárt tulajdonosi élményig, amikor majd járművet vásárolnak.

A 2015-ös évre várható trendek

10 trend, ami a Ford szerint 2015-ben és a távolabbi jövőben is hatással lehet a fogyasztókra és a márkákra:

  1. Utat a Z generációnak: A jelentős nyomásgyakorlás és elvárások mellett a Z generáció mantrája egyszerű: „Azokkal történnek jó dolgok, akik cselekszenek.”
  2. Kiállás a lázadók és renegátok mellett: A társadalom mindig imádta azokat, akik kockáztatnak, de a piac még soha sem volt ennyire fogékony a formabontó és úttörő dolgokra.
  3. Kérkedés a kudarccal: A kudarccal járó megbélyegzés egyre kevésbé fenyeget; az állandó változás korában az egyetlen valódi kudarcnak az számít, ha nem is próbálkozunk, nem fejlődünk, nem javulunk.
  4. Hagyd otthon: Napjainkban a fogyasztók nem szeretnek magukkal cipelni dolgokat, és ez egyre kevésbé szükséges. Az új technológiák mint a hordható kütyük és az okostelefonos alkalmazások átformálják azt a mechanizmust, ahogyan az árukért és szolgáltatásokért fizetünk, ahogyan a kereskedők elérik a vásárlókat – és azt is, hogy az emberek kire bízzák legértékesebb információikat.
  5. Kötöttségek nélküliség: Egy olyan világban, ahol ennyire gyorsan áramlik az információ, senki sem akar lemaradni és olyan terméket megvenni, ami már elavult. Ennek eredménye egyfajta ’a la carte’ mentalitás kifejlődése, aminél inkább a hozzáférés számít a tulajdonlással szemben.
  6. A család fogalmának kitágulása: A hagyományos családi és közösségi modell háttérbe szorulásával a ’család’ szó értelme is változóban van, átfogóbbá válik, és teljesen az egyéni megközelítéseknek megfelelően fejlődik.
  7. Valamit valamiért a magánszférában: A magánszféra védelme valódi kötéltánccá vált, kompromisszumok köttetnek arról, hogy a fogyasztók milyen információkat hajlandók megosztani, és cserébe milyen előnyöket várnak el.
  8. Csalóka egészség: A fogyasztók egészséges életmódra nevelését szolgáló, összehangolatlan kampányok miatt az emberek világszerte összezavarodnak, egyre kövérebbek és betegesebbek lesznek. A fogyasztóknak világos jelzésekre lenne szükségük, amit kiszűrhetnek ebből a zajból, és ami cselevésre ösztönzi őket.
  9. Szabadulóművészet: Napjaink 24/7 kultúrájában is sokakban erőteljes él a vágy, hogy mind testileg, mind mentálisan kiszabaduljanak ebből a környezetből. Az emberek fokozott érdeklődést mutatnak a kalandok iránt, így az eszképizmus valódi művészetté válik.
  10. Sokarcú mobilitás: Az állandó innováció korában a szállítás és kommunikáció konvergenciájával a mobilitás fogalma már túlmutat a szó eredeti értelmén.

Az előrejelzés teljes szövege ezen a weboldalon olvasható: Looking Further with Ford 2015.